خلاصه مشخصات:
-          دكتري مديريت با گرايش مديريت منابع انساني از علوم و تحقيقات تهران.
-          فارغ التحصيل از دانشگاه شهيد بهشتي در مقطع فوق ليسانس مديريت با گرايش مديريت منابع انساني .
-          احراز گواهينامه «تربيت ارزياب براي EFQM » از بنياد اروپايي مديريت كيفيتانگلستان.
-          استاد مدعو دانشگاه کارلتون کانادا برای پژوهش در حوزه رهبری با همکاری اساتید دانشگاه میزبان
-          استاد نمونه گروه مديريت دولتی دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال تحصيلی 1386/1387
-          پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال 1386/1387
-          استاد نمونه گروه مديريت دولتي دانشكده مديريت واحد تهران مركز دانشگاه آزاد در سال 1384/1385 .
فعاليت هاي آموزشي
-          مدرس دروس مدیریت منابع انسانی پیشرفته، رفتار سازمانی پیشرفته، تحلیل رفتار، استراتژی های منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
-          مدرس كارگاه ها و سمینار هاي آموزشي در حوزه های؛
-          مربی گری
-          رهبری
-          مدیریت عملکرد کارکنان
-          پرورش منابع انسانی
-          مراکز ارزیابی( Assessment center ) و پرورش(انتخاب و توسعه مديران)
-          ارتباطات داخلي
-          بازخور 360 درجه
-          تعهد و تعلق و رضایت افراد
در شرکت های فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، ایدم تبریز، ایران ایر، مپنا، ایران خودرو، مپصا، سازمان هوافضا، وزارت دفاع، شرکت سیمان داراب، سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی، شرکت سایپا دیزل، شرکت پارس خودرو، گروه صنعتی گلرنگ، شرکت پاکشو، سازمان صدا و سیما، شرکت بهمن موتور، شرکت مزدا یدک، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی امیرکبیر، شرکت صبا آسان بر، شرکت ایریسا، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و شرکت های دیگر
سوابق عضویت در هیات علمی نشریات و کنفرانس ها
عضو هيات علمي كنفرانس ملي توسعه منابع انساني ایران.
عضو هیات علمی مجله کسب و کار با درجه علمی پژوهشی- دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز
دبير كميته علمي همايش سراسري ارزيابي عملكرد كاركنان ناجا؛ تاريخ برگزاري همايش بهمن 1388
عضو هيات علمي همايش سراسري رويكردهاي نوين جذب و انتخاب پليس شايسته در ناجا، تاريخ برگزاري اسفند 1388
عضو هيات علمي همايش ملي نگهداشت كاركنان ناجا، تاريخ برگزاري همايش اردیبهشت 1390
عضو هيات علمي فصلنامه منابع انساني ناجا
عضو هیات علمی و ارزیاب مقالات 2nd International Conference on Management (2nd ICM 2012
همچنین ارزیاب مقالاتGLOBAL RESEARCH AGENCY
فعاليتهاي علمي - پژوهشي
كتب؛
تالیف کتاب "مدیریت شایستگی و پرورش افراد در سازمان" ، انتشارات رازنهان، 1395
تالیف کتاب "رهبری چابکی سازمانی" ، همکار مولف خانم دکتر هدی صنعتی گر، انتشارات رازنهان، 1395
ترجمه کتاب مهارت های مربی گری، مهارت ارایه بازخور موثر، همکار مترجم، خانم دکتر ابریشم رشیدزاده، انتشارات رازنهان، 1395
تالیف کتاب "استعداد رهبری در ایران"، همکاران مولف آقای دکتر فریدون آذرهوش و خانم لیلا ارجمند پارسا، انتشارات ترمه، در مرحله چاپ در سال 1395
ترجمه کتاب "مدیر باهوش هیجانی" تالیف کاروسو و سالوی با همکاری دکتر اسمریان؛ سال 1394
ترجمه و تاليف کتاب "رهبری در عرصه سازمان"، انتشارات ترمه، چاپ 1391، چاپ دوم در سال 1393، در مرحله ویراستاری برای چاپ سوم (1396)
ترجمه كتاب "مديريت عملكرد (ارزيابي عملكرد ) كاركنان، با همكاري دکتر بهروز قلیچ لی- چاپ آذر 1385- چاپ دوم در سال 1391، چاپ سوم در 1394 انتشارات اشراقی.
ترجمه كتاب "پرورش راهبردي منابع انساني" (جلد دوم ) تأليف John walton ، انتشارات ترمه، شهريور1386، چاپ دوم در شهریور 1393.
ترجمه كتاب "پرورش راهبردي منابع انساني" (جلد اول ) تأليف John walton ، با حمايت انجمن مديريت منابع انساني ايران، مهر 1384 (چاپ دوم در سال 1388 و چاپ سوم با ویراستاری مجدد در سال 1392 ، چاپ از طریق انتشارات ترمه/میر).
ترجمه كتاب "تجربيات كشورها و شركت هاي اروپايي در پرورش منابع انساني"- با همكاري دکتر بهروز قلیچ لی، آذر 1385(با حمايت مركز آموزش شركت ايران خودرو- انتشارات ساپكو)، چاپ مجدد با ویراستاری و مقالات جدید در سال1395
تالیف کتاب " مربی گری عملکرد"،( با همکاری)؛ در مرحله ویراستاری، تاریخ برنامه ریزی شده برای چاپ، 1396.
ترجمه و تالیف کتاب " مدیریت شایستگی در کار و سازمان، طراحی و استقرار الگوهای شایستگی – به سمت مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی؛ تالیف لایل ام. اسپنسر و سیگن ام. اسپنسر، تاریخ برنامه ریزی شده برای چاپ 1396
تالیف مقاله با همکاری خانم دکتر هدی صنعتی گر و خانم دکتر مهربان هادی پیکانی با عنوان "طراحی مدل چابکی سازمانی" و اخذ تاییدیه برای چاپ از نشریه مدیریت منابع انسانی صنعت نفت با درجه علمی پژوهشی.
تالیف مقاله با عنوان Studying the aspects and components of Leadership agility for public sector service organizations in Iran و اخذ پذیرش از مجله Pacific Business Review International برای چاپ در ماه اوریل سال 2017 با ضریب تاثیر 4.91
تالیف مقاله با همکاری خانم لیلا ارجمند پارسا با عنوان “Identifying barriers in the development of leadership talent in Iran” Tendenzen: Jahrbuch des Übersee-Museums November 2016 issue.
4. تالیف مقاله با همکاری خانم مهنا محمدخانی با عنوان تاثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه ای زنان، چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان – دانشگاه الزهرا، دوره 13، شماره 3، پاییز 1394
تالیف مقاله با همکاری جمال قادری نصب با عنوان بررسی تاثیر سبک رهبری بر تصمیم گیری، پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، آدرماه سال 1394، تهران – ایران
تالیف مقاله با همکاری خانم مهنا محمدخانی با عنوان "تاثیر سبک رهبری بر ستاده های سازمانی" چاپ در Asian Journal of Research in Business Economics and Management: Vol. 4, No 10, October 2014, special Issue, pp. 582-589
تالیف مقاله با همکاری حامد حمیدی، با عنوان بررسی رابطه بین ارزش های سازمانی و پایه های قدرت در سازمان، پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، آدرماه سال 1394، تهران – ایران
مقالات
تالیف مقاله با همکاری جمال قادری نصب، عنوان بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بازاریابی اخلاقی، پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع، سال 1394، تهران- ایران
تالیف مقاله با همکاری خانم مهنا محمدخانی با عنوان سبک های رهبری و مسیر پیشرفت شغلی با تاکید بر سقف شیشه ای و ارایه سخنرانی در کنفرانس بین المللی ICMSI ، ژنو- سوئیس در 11- 10 اکتبر سال 2014
تالیف مقاله با همکاری خانم سمانه ربانی، با عنوان بررسی تاثیر همنوایی ارزش های کارکنان و مدیران بر تعهد و تعلق کارکنان، پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، آدرماه سال 1394، تهران – ایران
تالیف مقاله با همکاری با عنوان تاثیر سبک رهبری بر اجحاف در سازمان با همکاری خانم آزاده تحویل دار و چاپ در نشریه علمی پژوهشی مدیریت دولتی- دوره 5 شماره 4 زمستان 92 صص 157-174
تالیف مقاله ( با همکاری خانم منیژه سلیمی و خان ازاده تحویل دار) با عنوان The Impact of Leadership Styles on Organizational Culture, پذیرفته شده در1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013) Famagusta, Northern Cyprus, Sept 12-14, 2013 , (http://www.icndbm.com)
تالیف مقاله( با همکاری خانم آزاده تحویل دار) با عنوان: "Surveying the relationships between Leadership styles, Organizational health and Workplace bullying " پذیرفته شده برای سخنرانی در کنفرانس:Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM-2012), October 11-13, 2012, Istanbul, Turkey, و چاپ در نشریه Journal of Global Strategic Management | 12| 2012, December
تالیف مقاله با همکاری سرکار خانم سونیا جلالی با عنوان " Integrative approach in Human Resources Strategy Formulation"پذیرفته شده برای سخنرانی در کنفرانس"The International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM-2012), October 11-13, 2012, Istanbul, Turkey". و چاپ در نشریه به آدرس زیر:http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/75
تالیف مقاله طراحی الگوی شایستگی مدیران، پذیرفته شده برای سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی (2nd International Conference on Management (2nd ICM 2012)) تاریخ برگزاری کنفرانس23 -22 خرداد در کشور مالزی و چاپ در ادرس زیر:http://www.internationalconference.com.my/proceeding/2nd_icm2012_proceeding/2nd_icm2012_proceeding2.htm
16. تالیف مقاله "مطالعه ارزشهای غالب رهبری در شرکتهای موفق ایران" با همکاری خانم سمیه تیموری، پذیرفته شده برای سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی (2nd International Conference on Management (2nd ICM 2012)) تاریخ برگزاری کنفرانس23 -22 خرداد در کشور مالزی و چاپ در مجموعه مقالات به آدرس زیر:http://www.internationalconference.com.my/proceeding/2nd_icm2012_proceeding/2nd_icm2012_proceeding2.htm
تاليف مقاله "الگوي آسيب شناسي فرايند ارتباطات داخلي" و اخذ پذيرش براي ارايه شفاهي در كنفرانس جهاني AGBA (Seventh Academy for Global Business Advancement World Congress) دانشگاه بركلي، آذرماه سال 1389 كشور مالزي.
تاليف مقاله(با همكاري سركار خانم سونيا جلالي) با عنوان: "Human Resources Strategy Formulation By Strategic Reference Points Theory (Case Study: RPK Company" و اخذ پذيرش از دو كنفرانس جهاني به آدرس هاي زير:CIBMP’s( The Center for Innovations in Business & Management Practice) annual conference on Innovations in Business and Management in London , United Kingdom, Jan 26-27, 2011 4th International Colloquium on Business & Management conference in Bangkok, Thailand, 24-27 January 2011
تاليف مقاله( با همكاري سركار خانم زهرا برزگر ترمه) با عنوان "ارايه الگوي آسيب شناسي فرايند ارزيابي/مديريت عملكرد كاركنان يك بانك ايراني"، ارايه در كنفرانس جهاني AGBA كشور مالزي Seventh Academy for Global Business Advancement World Congress))، آذر سال 1389
تاليف مقاله با همكاري سركار خانم هدي صنعتي گر با عنوان "آسیب شناسی طرح جذب نخبگان در شرکت نفت و ارایه راهکار برای بهینه سازی آن" و اخذ پذيرش از فصلنامه علمي پژوهشي مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، تاريخ اخذ پذيرش 16/9/89 با شماره پذيرش 7353.
تالیف مقاله با همکاری سرکار خانم سونیا جلالی با عنوان "تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک" و اخذ پذیرش برای چاپ از فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی چاپ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به تاریخ 22/3/1391.
تالیف مقاله با عنوان "بررسی فرهنگ سازمانی شرکت های موفق ایرانی" با همکاری آقای کیارش یزدان فر و اخذ پذیرش از نشریه Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Businessتاریخ و شمارهچاپ:March Edition 2012–IJCRB Vol .3, No.11
تاليف مقاله "الگوي پيشنهادي براي مديريت عملكرد كاركنان ناجا" و ارايه شفاهي و چاپ در مجموعه مقالات همايش سراسري ارزيابي عملكرد كاركنان ناجا، بهمن سال 1388
تاليف مقاله "فرايند مديريت عملکرد کارکنان"، چاپ در مجموعه مقالات چهارمين کنفرانس ملی توسعه منابع انسانی، 3-2 تيرماه 1387
تاليف مقاله " طراحی الگوی شايستگی برای پرورش مدير در بخش دولت "؛ مجله پژوهش های مدیریت، شماره 83، زمستان سال 1388
تالیف مقاله مرکز ارزیابی، "رویکردی معتبر در انتخاب و انتصاب داوطلبان استخدامی"، ارایه در همایش ملی انتخاب پلیس شایسته، مرکز مطالعات کاربردی نیروی انسانی ناجا( زمستان 1387)
تاليف مقاله‌ " طراحي استراتژي منابع انساني ؛ مطالعه موردي شركت بهمن موتور"( با همكاري آقايان کاظم کلب خانی، بابک شکوهی و امین پارسا از بهمن موتور)، چاپ در ويژه نامه سومين كنفرانس ملي توسعه منابع انساني .
تاليف مقاله "آسيب شناسی فرايند ارتباطات داخلی شرکت مپنا"، ارايه شفاهی در چهارمين کنفرانس ملی توسعه منابع انسانی، 3-2 تيرماه 1387
تاليف مقاله " توسعه نظام مند رهبري با عنايت به رويكرد شايستگي ها " چاپ در مجموعه مقالات سومين كنفرانس توسعه منابع انساني سال 1385.
تاليف مقاله " طراحي و اجراي الگوي آسيب شناسي فرایند مشاركت (پيشنهادات ) در شركت ايران خودرو"(با همکاری خانم افسانه یوسفی) و ارايه در اولين كنفرانس ملي نظام پيشنهادات، تهران (ارديبهشت 1385) .
تاليف مقاله "توسعه گر منابع انساني"(با همكاري آقايان كاظم کلب خانی، بابك شکوهی و امين پارسا از بهمن موتور)، چاپ در مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت 1385 .
تاليف مقاله "الگوي اندازه گيري و گزارش دهي سرمايه اجتماعي شركت ها"، با همكاري دکتر بهروز قلیچ لی، ارايه در سومين كنفرانس بين المللي مديريت 1384 .
تاليف مقاله(با همكاري دکتر بهروز قلیچ لی)" با عنوان "پيمانسپاري آموزش و توسعه منابع انساني" ارايه در دومين كنفرانس ملي توسعه منابع انساني1384.
تاليف مقاله(با همكاري دکتر بهروز قلیچ لی)" الگوي تعالي HRM و ارايه در دومين كنفرانس ملي توسعه منابع انساني 1384 .
تاليف مقاله" شايستگي هاي مديران منابع انساني"و ارايه در دومين كنفرانس ملی توسعه منابع انساني 1384.
تاليف مقاله "پرورش منابع انساني و اهرم هاي نهادينه سازي آن" و چاپ در ويژه نامه تحول اداري براي دومين كنفرانس ملی توسعه منابع انساني ارديبهشت 1384 .
تاليف مقاله "پرورش منابع انساني" و ارايه در دومين كنفرانس بين المللي مديريت تهران، دي 1383.
تاليف مقاله "ارزيابي مديران" و ارايه در دومين كنفرانس بين المللي مديريت تهران، دي 1383.
تأليف مقاله "پرورش منابع انساني و استانداردسازي" و ارايه در اولين كنفرانس ملي توسعه منابع انساني 1382.
تأليف مقاله "جايگاه منابع انساني در الگوهاي تعالي عملكرد" با همکاری دکتر بهزاد ابوالعلایی؛ كنفرانس استانداردسازي در آموزش و پرورش اسفند 1382 و اخذ تقديرنامه.
تالیف مقاله با همکاری آقای بهروز ستاری لقب با عنوان شناسایی و تعیین شاخص های شایستگی مدیران در شرکت بیمه و چاپ در نشریه تازه های جهان بیمه- شماره 178
تالیف مقاله با همکاری آقای بهروز ستاری لقب با عنوان بهینه سازی فرایند مدیریت منابع انسانی با رویکرد الگوی شایستگی، چاپ در فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال هفتم، شماره 27، بهار 1391
مجری پروژه پرورش منش رهبری در شرکت پتروشیمی امیرکبیر
مجری پروژه توسعه رهبری با رویکرد بازخورد 360 درجه در شرکت فولاد خوزستان.
مجری پروژه "طرح پرورش مدیران با رویکرد فرایند بازخور 360 درجه در شركت پتروشيمي امیرکبیر
مشاور پروژه "طراحي و اجراي فرایند بازخور 360 درجه براي مديران ارشد"، شركت ملی پترو شيمي.
مدیر پروژه "شناسایی الگوی رهبری مدیران شرکت های موفق ایرانی".
مشاور پروژه طراحي استراتژي هاي منابع انساني شركت بهمن موتور – گروه بهمن.
مشاور پروژه طراحي فرایند انتخاب سرپرستان و كارگران گروه صنعتي ايران خودرو – معاونت تندر.
مشاور پروژه "استقرار فرایند جامع توسعه منابع انساني" در گروه صنعتي ايران خودرو – معاونت تندر.
مشاور پروژه " استقرار فرایند جامع توسعه منابع انساني" در گروه صنعتي مپنا.
مشاور پروژه "آسيب شناسي و ارتقاء اثربخشي فرایند ارتباطات داخلي" در گروه صنعتي مپنا.
مسئول پروژه "توسعه رهبري بر مبناي الگوي EFQM " در شركت ايران خودرو.
مشاور پروژه "استقرار فرایند شايسته سالاري " در شركت بهمن موتور .
مجری پروژه " آسيب شناسی فرهنگ سازمانی شرکت ايران خودرو برای استقرار فرایند مشارکت".
طراحی الگوی شایستگی مدیران برای شرکت پتروشیمی امیرکبیر
2. طراحی الگوی شایستگی مدیران برای شرکت سیمان داراب
طراحی الگوی شایستگی کارشناسان برای شرکت سیمان داراب
طراحی الگوی شایستگی مدیران برای شرکت توربو کمپرسور نفت
طراحی الگوی شایستگی کارشناسان برای شرکت توربو کمپرسور نفت
طراحی الگوی شایستگی مدیران برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران- هما
طراحی الگوی شایستگی کارشناسان برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران- هما
طراحی الگوی شایستگی مدیران برای شرکت ملی پتروشیمی
طراحی الگوی شایستگی مدیران برای مدیران واحد تندر ایران خودرو
طراحی الگوی شایستگی کارشناسان برای شرکت مپنا
طراحی الگوی شایستگی کارشناسان برای شرکت مپصا
طراحی الگوی شایستگی مدیران برای شرکت پاکشو
همکار پروژه طراحی الگوی شایستگی مدیران تراز جهانی سازمان گسترش و نوسازی
مجری پروژه طراحی الگوی شایستگی برای مدیران میانی بخش صنعت در دولت( در قالب تز دکتری)
مدیر پروژه ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت مخابرات ایران ( 34 مرکز استانی و ملی)
مدیر پروژه ارتقاء تعهد و تعلق کارکنان شرکت ملی مخابرات ایران( 34 مرکز استانی و ملی)
مشاور پروژه "اندازه گيري و بهبود رضايت كاركنان " گروه صنعتي گلرنگ – شرکت پاکشو.
مشاور پروژه "اندازه گيري و بهبود رضايت كاركنان " گروه صنعتي ايران خودرو- تندر.
مشاور شركت ایریسا در طراحي و استقرار فرايند مديريت عملكرد كاركنان، توسعه فرهنگ سازمانی و توسعه مدیران.
مشاور شركت مپصا در طراحي و استقرار فرايند مديريت عملكرد كاركنان، ارتقاء فرهنگ و تعلق و تعهد کارکنان
مدرس دوره های ارتقاء فرهنگ سازمانی در بانک ملی ایران.
مشاور پروژه "اندازه گيري و بهبود رضايت كاركنان " گروه صنعتي مپنا.
مشاور پروژه "اندازه گيري و بهبود رضايت كاركنان " شرکت ملی پتروشيمي.
مشاور پروژه "اندازه گيري و بهبود رضايت كاركنان "در شركت بهمن موتور .
مشاور پروژه "بررسي علل ترك خدمت كاركنان " گروه صنعتي مپنا.
مجري طرح "بهبود اثربخشي فرایند پيشنهادات ايران خودرو".
مشاور شرکت بهمن موتور( اداره برنامه ريزي و توسعه منابع انسانی) در استقرار فرایند مشارکت
عضو كميته عالي و اجرايي گروه هاي كار مشاركتي گروه صنعتي ايران خودرو.
مشاور پروژه "مهندسی مجدد فرايند مديريت منابع انسانی شرکت فولاد خوزستان".
مشاور پروژه "مهندسی مجدد فرايند مديريت منابع انسانی شرکت مپنا".
3. مشاور مديريت منابع انساني (اداره برنامه ريزي و توسعه منابع انساني ) شركت بهمن موتور.
عضو كميته احراز استاندارد EFQM گروه صنعتي ايران خودرو(مسوول تيم تعالي معيار رهبري).
مشاور مركز تحقيقات تعالي گروه صنعتي ايران خودرو .
مشاور مدير عامل گروه صنعتي آرمكو در حوزه مديريت منابع انساني.
همكار طرح پژوهشي BPR با عنوان "استانداردسازي خدمات» در دانشگاه تهران".
همكار طرح پژوهشي BPR با عنوان "بازنگري ساختارشوراي عالي انقلاب فرهنگي".
طرح هاي پژوهشي و مشاوره ها
الف) حوزه مربی گری و مدیریت عملکرد
مشاور شرکت داروسازی دکتر عبیدی در استقرار مربی گری و فرایند مدیریت عملکرد کارکنان
مشاور شرکت داروسازی آریوژن در استقرار مربی گری و فرایند مدیریت عملکرد کارکنان
مشاور طراحی و استقرار فرایند مديريت عملکرد کارکنان در شرکت ملی پتروشيمي.
مشاور پروژه طراحی و استقرار مربی گری و فرایند مديريت عملكرد كاركنان در شركت فولاد خوزستان.
مشاور پروژه طراحی و استقرار مربی گری و فرایند مديريت عملكرد كاركنان در شركت فولاد خوزستان.
مجری پروژه طراحی "طرح پرورش شخصی مدیران"(IDP) در شرکت فولاد خوزستان
مجری پروژه "طراحی و استقرار فرايند مديريت عملكرد كاركنان" در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما.
مجری پروژه طراحی و استقرار فرایند مديريت عملكرد كاركنان در شركت سیمان داراب.
مجری پروژه طراحی و استقرار فرایند مديريت عملكرد كاركنان در شركت پاکشو.
مشاور پروژه طراحی و استقرار فرایند مديريت عملكرد كاركنان در شركت مپصا.
مشاور پروژه طراحی و استقرار فرایند مديريت عملكرد كاركنان در شركت پارس خودرو.
مشاور پروژه "طراحی و استقرار فرايند مديريت عملكرد كاركنان" در گروه صنعتي مپنا .
مشاور پروژه بازنگري فرايند ارزيابي عملكرد كاركنان ناجا، معاونت منابع انساني ناجا.
مشاور پروژه "مديريت عملكرد كاركنان" درگروه صنعتي ايران خودرو – معاونت تندر .
مجري پروژه آسيب شناسي فرایند ارزيابي عملكرد كاركنان گروه صنعتي ايران خودرو در سال 1384 .
مجري پروژه آسيب شناسي فرایند ارزيابي عملكرد كاركنان وزارت جهاد سازندگي در سال 1379.
مجري پروژه طراحي فرایند مديريت عملكرد كاركنان شركت سايپا ديزل .
ب) حوزه رهبری و استراتژي
ج) حوزه پرورش منابع انسانی- طراحی الگوی شایستگی
د) حوزه طراحی و اجرای کانون های ارزیابی
مجری پروژه طراحی و اجرای کانون ارزیابی در شرکت پاکشو
همكار علمي طرح«مديران فردا» و همكار اجرايي تمرين هاي شبيه سازي«مركز ارزيابي» طرح مذكور در گروه صنعتي ايران خودرو .
ارزیاب ارشد تمرین های کانون ارزیابی کانون بهسو برای شرکت های سازه گستر سایپا، سازمان گسترش و . . . .
ارزیاب ارشد تمرین های کانون ارزیابی در شرکت فولاد خوزستان
ارزیاب ارشد تمرین های کانون ارزیابی در سازمان انرژی اتمی
همكار طرح " طراحي فرایند جامع پرورش مديران كلاس جهاني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران" .
مجري طرح ارزيابي عملكرد مديران "upward feedback" در گروه صنعتي ايران خودرو
ه) حوزه توسعه فرهنگ سازمانی و ارتقای تعهد و تعلق و رضایت شغلی
و) حوزه فرایند ها و سیستم ها
پایان نامه های دانشگاهی
راهنمایی و مشاوره بیش از 40 عنوان پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های:
رهبری - قدرت و نفوذ در رهبری، ارزش ها و رهبری، الگوی مناسب رهبری
مدیریت عملکرد و مربی گری
رضایت شغلی
توسعه منابع انسانی
ارتقاء
طراحی الگوی شایستگی
فرهنگ سازمانی
استراتژی های منابع انسانی
مربی گری
منش و رهبری
رهبری و هوش هیجانی
شناسایی و پرورش استعداد​​​​​​​

رزومه دکتر داریوش غلام زاده
تماس با ما

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش